Čertíkovy pohádky

Články kategorie Čertíkovy pohádky
15.8. 2018

Důležitá zásilka

Musím se pochlubit –  byla mi doručená zvlášť důležitá zásilka s loutkami, které hrají v mých pohádkách. Poslala mi ji Janka Krajčovičová, moje dobrá víla, která loutky ztvárnila. Teď už můžu loutky vkládat do kreslených obrázků, jako součást ilustrací Čertíkovych pohádek. A můžeme hrát i loutkové divadlo…

16.7. 2018

Čistopis čertíkových pohádek

Včera byl velký den. Setkal jsem se se svou jazykovou korektorkou Alžbětou Vintrovou, která mi odevzdala zkorigovaný rukopis Čertíkových pohádek. Tento slavnostní okamžik jsme zaznamenali i na video…